asociace dračích lodí

MARINA
SLEZSKÁ HARTA

Leskovec nad Moravicí

KONTAKTY

www.dracilodeharta.cz

email: pepa.fiedler@cbox.cz

Pepa Fiedler: 737 367 161

Jarmila Kotulová: 731 105 613

IČO: 032 58 448

MARINA Sl. Harta s.r.o.

Leskovec nad Moravicí 24

PSČ: 793 68Online Přihláška

Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 15.6. 2017.

Před odesláním přihlášky prosím zkontrolujte, zda-li máte správně vyplněna všechna pole.