asociace dračích lodí

MARINA
SLEZSKÁ HARTA

Leskovec nad Moravicí

KONTAKTY

www.dracilodeharta.cz

email: pepa.fiedler@cbox.cz

Pepa Fiedler: 737 367 161

Jarmila Kotulová: 731 105 613

IČO: 032 58 448

MARINA Sl. Harta s.r.o.

Leskovec nad Moravicí 24

PSČ: 793 68

Město Zlaté hory

Tipy na výlety;

Samotné historické centrum města je chráněnou městskou památkovou zónou s řadou kvalitních renesančních a barokních domů a církevních staveb. Významnými památkami jsou farní kostel Nanebevzetí P. Marie, špitální kostel sv. Kříže, kaple sv. Rocha, zříceniny hradů Edelštejna, Leuchtenštejna a Koberštejna. Historii života na zlatohorsku dokumentují sbírky Městského muzea.

Návštěvníkům se nabízí k poznání další zajímavá místa jako např. rozhledna na Biskupské kupě, poutní místo P. Marie Pomocné, národní přírodní rezervace Rejvíz s Mechovým jezírkem, Zlatorudné mlýny na Olešnici a pestrý výběr naučných stezek.

Okolí Zlatých Hor ukrývá kouzlo panenské přírody, tajemství středověkých štol i čarodějnických procesů. Za dobrodružstvím dávných zlatokopů se vydejte do skanzenu zlatorudných mlýnů, projděte se planinami kolem Rejvízu k Velkému mechovému jezírku anebo si vyšlápněte k rozhledně na Biskupské kupě.

V lesích jižně od Zlatých Hor se nachází obnovený poutní areál, zasvěcený Panně Marii Pomocné - Ochránkyni nenarozených (zvané jako Maria Hilf). Před druhou světovou válkou sem ročně přicházelo až sto tisíc poutníků, za komunistického režimu poutní místo pustlo a chátralo.

Dnes stojí na místě původního chrámu poutní areál s ambity a novým chrámem.

Na začátku legendy o zázračných uzdraveních byl skutečný příběh z dob třicetileté války, místo bylo pojmenováno podle slavného obrazu Madony Pasovské od L. Cranacha. V roce 1955 sem byl zakázán přístup pod záminkou důlních prací, v listopadu 1973 byl kostel srovnán se zemí. Základní kámen nového chrámu posvětil papež Jan Pavel II. při návštěvě Velehradu v dubnu 1990.

Nebo se vydejte po nejkrásnější tuzemské železniční dráze po stopách Aloise Nebela. Cesta začíná ve známém železničním uzlu Zábřeh na Moravě a pokračuje jednotlivými zastávkami až do Zlatých Hor.

Cestování vlakem má své velké kouzlo. Čas zvolna plyne, krajina za okny čaruje a mění se v nekonečné fi lmové plátno. Horské skalnaté štíty, hluboká údolí,tajemné lesy, divoké řeky. Vydejte se do Jeseníků po jedné z nejkrásnějších železničních tratí u nás - Slezském Semmeringu. Cestovat budete společně se známým komiksovým výpravčím Aloisem Nebelem. Ten je právě tady doma.

Trasa vede přes zastávky Bludov, Ruda nad Moravou, Hanušovice, Branná, Ostružná, Ramzová, Horní Lipová, Jeseník a končí ve stanici Zlaté Hory.

<< Zpět