asociace dračích lodí

MARINA
SLEZSKÁ HARTA

Leskovec nad Moravicí

KONTAKTY

www.dracilodeharta.cz

email: pepa.fiedler@cbox.cz

Pepa Fiedler: 737 367 161

Jarmila Kotulová: 731 105 613

IČO: 032 58 448

MARINA Sl. Harta s.r.o.

Leskovec nad Moravicí 24

PSČ: 793 68

Lipová alej na Uhlířském vrchu

Tipy na výlety

Čtyřřadá lipová alej vedoucí ke kostelu na Uhlířském vrchu byla vysázena v letech 1766 až 1770. Na vrcholku Uhlířského vrchu je poutní kostel zasvěcený Panně Marii Pomocné a je odsud nádherný výhled do okolí. U horní části aleje poutníky ke svatostánku provází velice originální křížová cesta.

Nejzajímavější součástí areálu poutního kostela na Uhlířském vrchu je velká lipová alej, která se už dávno stala významným regionálním krajinářským fenoménem celé lokality. Již po postavení dřevěné kaple k ní byla upravena příjezdová cesta. Nebyla však osázena stromy. To se stalo až po výstavbě nového kostela asi v letech 1766 - 1770, kdy svobodný pán komtur von Riedheim dal vysázet velkou alej Uhlířského vrchu. Skládá se z hlavní aleje široké 12 metrů a dvou bočních alejí širokých 4 metry.

Roku 1973 byly stromy aleje prohlášeny za památné a o 20 let později se celý areál včetně lipové aleje stal kulturní památkou. K velké aleji byla v letech 1885 - 1889 na popud okrašlovacího spolku v Bruntále vysázena lípami od Kobylího rybníka tzv. „promenádní cesta“. Podél horní části této promenádní cesty bylo v roce 1916 vztyčeno 14 stojanů s obrazy křížové cesty, které namaloval malíř Franz Templer podle předloh Gebhardta Fugela z Mnichova. Původní křížová cesta však vydržela jen krátce. Po II. světové válce byla torza jednotlivých zastavení odstraněna. Na svou obnovu čekala až do roku 2001. S myšlenkou nové podoby cesty přišel bruntálský umělecký řezbář pan František Nedomlel. Nových 14 zastavení tvoří velice originální křížovou cestu, která nemá v České republice obdoby. Řezbář František Nedomlel zhotovil během čtyř let patnáct zastavení. Jednotlivá zastavení vznikla díky aktivitě lidí z celé republiky, kteří na jejich vybudování vybrali téměř dva miliony korun. Podstavce jsou utvořeny z různých druhů hornin z okolí, dřevěné plastiky znázorňující výjevy z Kristovy cesty na Golgotu zase z různých druhů dřev, vyskytujících se v Nízkém Jeseníku. Na čelních stranách kvádrů jsou umístěny mramorové desky s nápisem donátora zastavení.

<< Zpět